THE BEST PAPER AWARDS : MASTER & PH.D STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017

THE BEST PAPER AWARDS : MASTER & PH.D STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017

undefined

New news
THE BEST PAPER AWARDS: MASTER & DOCTOR STUDENT

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо нь 2017 онд судалгаа хөгжлийн салбарын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, нийгмийг эерэг сэтгэлгээнд хандуулсан төслүүд хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд энэ оны 5 сарын 12-нд “THE BEST PAPER AWARDS: MASTER & DOCTOR STUDENT” ЭШБХ-ыг “МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7  ХОНОГ” арга хэмжээний хүрээнд БСШУСЯам, МУИС, ШУТИС болон бусад дэмжигч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

Хүний амьдралд өнгө нэмсэн дэлхийд өрсөлдөх Монгол агуулгыг үйлдвэрлэгч нь Монгол Кеонтент
Инновацийн Долоо Хоног

Video news

PHOTOS