THE Best Paper Awards :
Master & Ph.D Student
Research Conference 2017
Инновацийн Долоо Хоног

Монгол улсын нийгэм-эдийн засгийн бүхий л хүрээнд инновацийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг түгээх, инновацийн соёл, бүтээлч сэтгэлгээг төлөвшүүлж, инновацийн түншлэлийг өргөжүүлэх замаар улс оронд мэдлэгийн эдийн засгийн хөгжүүлэх, хэрэглэгч орноос- үйлдвэрлэгч орон болох зорилтыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх зорилгоор     2016 оны 05 дугаар сарын 09-ээс 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод Инновацийн долоо хоног арга хэмжээ зохиогдоно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.innovationweek.mn цахим хуудаснаас авна уу

2016 оны 05 дугаар сарын 09-ээс 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохиогдоно.

Contact us

Please enter the character as shown in the image above.